POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. UL. OSTROBRAMSKA 77 04-175 WARSZAWA

tel. +48 22 514 53 00 fax  +48 22 514 53 53